KONFERENCJA
Klimatyczny kontekst rozwoju Bydgoszczy
dr Krzysztof Napieraj
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Wykorzystanie potencjału wody w planowaniu przestrzennym
mgr inż. Hanna Bukowska
Miejska Pracownia Urbanistyczna
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Zbiorniki retencyjne GRP produkcji AMIANTIT – rozwiązania dostosowane do wymagań
Robert Walczak
Amiantit Poland sp. z o.o.
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Finansowanie przedsięwzięć dotyczących gospodarowania wodami opadowymi w miastach
Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Zbiorniki rurowe – przykłady realizacji
mgr inż. Marcin Tasak
HOBAS System Polska Sp. z o.o.
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Bydgoska Retencja +2050
Piotr Czarnocki
Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Bydgoski projekt modernizacji systemu odwadniania i dostosowania go do retencji i zagospodarowania wód opadowych
Stanisław Drzewiecki
Prezes MWiK
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta
Paweł Kwiecień MWiK
Tomasz Glixelli ARUP
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Planowanie odprowadzania wód opadowych do gruntu w oparciu o analizę warunków geologicznych z zastosowaniem metod GIS na przykładzie Bydgoszczy
Marzena Boroń
MWiK
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Aktualny i prognozowany model opadowy dla Bydgoszczy
prof. Paweł Licznar
Politechnika Wrocławska
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych
Paweł Kwiecień MWiK
Tomasz Glixelli, Jacek Zalewski ARUP
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
City of Kragujevac
Vladimir Maksimovic
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Analiza finansowa i studium wykonalności projektu inwestycyjnego
Adrian Arys
DSConsulting
Pobierz prezentację
KONFERENCJA
Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu wodami opadowymi i roztopowymi
Dorota Jankowska, Menedżer Produktu
Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Pobierz prezentację

Uprzejmie informujemy, że zakładka z prezentacjami uzupełniana jest na bieżąco, dlatego zachęcamy do jej odwiedzania.

Wkrótce dostępne będą pozostałe wystąpienia.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne