Gospodarowanie wodami opadowymi z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatycznych jest globalnym wyzwaniem współczesności, które zostało sformalizowane w zapisach przygotowanej nowej ustawy Prawo wodne.

 

Mamy zaszczyt zaprosić na Konferencję, podczas której wraz z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  reprezentantami świata nauki, a przede wszystkim – z praktykami, poszukiwać będziemy kompleksowych i co najważniejsze – skutecznych rozwiązań umożliwiających porządkowanie gospodarki wodami opadowymi.

 

W Bydgoszczy przygotowaliśmy nowatorski projekt, którego efektem jest opracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie problematyki wód opadowych i roztopowych, w perspektywie potrzeb miasta do 2050 roku i zdobytymi doświadczeniami chcielibyśmy się podzielić na organizowanej Konferencji. Mamy nadzieję, że niektóre z tych rozwiązań, po adaptacji i uwzględnieniu lokalnych potrzeb, uda się zastosować w innych regionach kraju.

 

Zapraszamy do Bydgoszczy na konferencję „Bydgoska retencja +2050” .

Zarząd Miejskich Wodociągów

i Kanalizacji w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

 

Tematyka konferencji

 

Przedmiotem referatów i dyskusji będzie strategia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju miasta w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, w tym prognozowanych zmian warunków opadowych.

 

Chcemy podyskutować o praktycznych możliwościach finansowania projektów w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz priorytetowych działaniach NFOŚiGW. Zamierzamy zaprezentować również zastosowaną w Bydgoszczy metodologię obliczeń, analiz, symulacji i przygotowania projektu inwestycyjnego.

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich beneficjentów pierwszego konkursu na dofinansowanie działań rozwiązujących problemy związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych. Chcemy też gościć przedstawicieli miast partnerskich Bydgoszczy, którzy będą mieli możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami z działań uwzględniających możliwości zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

 

Podczas Konferencji zamierzamy przedstawić praktyczne rozwiązania techniczne dotyczące oczyszczania, retencjonowania lub wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych, a także narzędzia umożliwiające realizację projektu, takie jak: systemy pomiarowe, sterownicze oraz zastosowanie aplikacji komputerowych.

 

 

Zarejestruj się

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

Anna Brandyk

Koordynator konferencji