zdjecie drzewiecki (Copy)Konferencja jest kontynuacją projektu o nazwie „BYDGOSKA RETENCJA +2050”. Jest to kolejny istotny etap weryfikacji naszych osiągnięć w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. W ubiegłym roku w ramach tego projektu zorganizowaliśmy pierwszą tematyczną konferencję pod tytułem „Bydgoska retencja +2050. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych – doświadczenia bydgoskie”. W zgodnej opinii ponad 140 uczestników ubiegłorocznego spotkania, wyraziło wolę kontynuacji dyskusji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w oparciu o „bydgoskie” doświadczenia. Zgodnie z zamierzeniem MWiK w Bydgoszczy planowana druga już konferencja będzie istotnym etapem weryfikacji naszych osiągnięć w zakresie tworzenia standardów wód opadowych. Chcemy pokazać naszą ścieżkę, nasze osiągnięcia w tym zakresie jako kolejny  etap w projekcie o nazwie „BYDGOSKA RETENCJA +2050” tym bardziej, że koncepcja opracowania standardów i organizacja tematycznej konferencji wpisuje się w potrzebę większości przedsiębiorstw wodociągowych,  przed którymi jest perspektywa „przejęcia deszczówki”. Podobne wnioski sformułowano w trakcie „Śląskiego Forum Wodociągowego” na początku lipca 2018r., podczas którego skierowano do przedsiębiorstw wodociągowych prośbę o rozważenie zagospodarowania wód opadowych. W tegorocznej konferencji, pt. „BYDGOSKA RETENCJA +2050 – Standardy dla wód opadowych – modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja” chcemy zaprezentować standardy, które stworzyliśmy po konsultacji z ekspertami z tych ośrodków w Polsce, które mają własne doświadczenia i osiągnięcia w tym zakresie. W zamierzeniu konferencja organizowana będzie w formule interaktywnego spotkania, podczas  którego na warsztatach omawiać będziemy przygotowane propozycje. Liczymy na konstruktywne uwagi i sugestie uczestników konferencji. Dążymy do opracowania zwięzłych i przydatnych materiałów (podobnie jak normy państwowe, europejskie, czy na przykład jak ATV) przede wszystkim w projektowaniu, modelowaniu, wykonawstwie, eksploatacji i innych aspektach zagospodarowania wód opadowych nie zapominając o kosztach. Zakładamy, że bez kompleksowej szerokiej współpracy wodociągów w zarządzaniu wodami opadowymi z wieloma branżami – w tym architektami, deweloperami i innymi – nie można oczekiwać skutecznych i efektywnych działań. Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową współpracę i zachęcamy innych deklarując, że materiały pokonferencyjne dotyczące standardów będą dostępne nieodpłatnie – traktujemy to jako  nasz wkład dla branży.

 

Stanisław Drzewiecki

Prezes MWiK Bydgoszcz

 

 


O KONFERENCJI

 

Koncepcja konferencji zakłada dyskusję oraz warsztaty problemowe związane ze standardami (wytycznymi) jakości usługi odwodnienia miast. Prezentowane będą doświadczenia istniejących operatorów z miast, które zrealizowały zadania inwestycyjne i eksploatują konkretne obiekty i sieci. Konferencja zgodnie ze zgłaszanymi postulatami powinna w cykliczny sposób przybliżyć operatorów systemów do określenia wymaganego poziomu prac eksploatacyjnych i utrzymaniowych, niezbędnych dla zapewnienia niezawodności, jakości i sprawności systemów.

 

Powyższe problemy dyskutowane wielokrotnie w gronie branżowców mają zostać skonkretyzowane w formie standardów do zastosowania w wielu miastach. Wytyczne takie są potrzebne zarówno mieszkańcom, którzy oczekują sprawnej pracy systemów, jak i inwestorom realizującym zadania inwestycyjne na terenie miast związane z nieuchronnym odprowadzaniem wód opadowych. Będą one również przydatne przy określaniu poziomu kosztów w taki sposób, by znaleźć równowagę pomiędzy niezbędnymi do wykonania działaniami a ich efektami.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym konferencja odbędzie się na terenie Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, gdzie zgromadzono ciekawe eksponaty związane z branżą wod-kan.

 

Serdecznie zapraszamy udziału w konferencji oraz wpisania jej jako stały element związany ze szkoleniami branżowymi i konsolidacją środowiska branżowego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne