Konferencja ta jest kontynuacją cieszącej się zainteresowaniem pierwszej edycji Bydgoskiej retencji +2050. Koncepcja konferencji zakłada dyskusję oraz warsztaty problemowe związane ze standardami (wytycznymi) jakości usługi odwodnienia miast. Prezentowane będą doświadczenia istniejących operatorów z miast, które zrealizowały zadania inwestycyjne i eksploatują konkretne obiekty i sieci. Konferencja zgodnie ze zgłaszanymi postulatami powinna w cykliczny sposób przybliżyć operatorów systemów do określenia wymaganego poziomu prac eksploatacyjnych i utrzymaniowych, niezbędnych dla zapewnienia niezawodności, jakości i sprawności systemów.

 

Powyższe problemy dyskutowane wielokrotnie w gronie branżowców mają zostać skonkretyzowane w formie standardów do zastosowania w wielu miastach. Wytyczne takie są potrzebne zarówno mieszkańcom, którzy oczekują sprawnej pracy systemów, jak i inwestorom realizującym zadania inwestycyjne na terenie miast związane z nieuchronnym odprowadzaniem wód opadowych. Będą one również przydatne przy określaniu poziomu kosztów w taki sposób, by znaleźć równowagę pomiędzy niezbędnymi do wykonania działaniami a ich efektami.

 

Podobnie jak w roku ubiegłym konferencja odbędzie się na terenie Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, gdzie zgromadzono ciekawe eksponaty związane z branżą wod-kan.

 

Serdecznie zapraszamy do wpisania konferencji jako stały element związany ze szkoleniami branżowymi i konsolidacją środowiska branżowego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Koronowska 96

85-406 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

Jacek Cieściński

Koordynator konferencji