BYDGOSKA RETENCJA +2050

Standardy dla wód opadowych
– modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja

24 października 2018 r.

BYDGOSKA RETENCJA +2050

Przedmiotem referatów i dyskusji będzie strategia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju miasta w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, w tym prognozowanych zmian warunków opadowych.

 
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1
 • Dzień 2
 • 22 czerwca (czwartek)
  Odbiór materiałów konferencyjnych w sekretariacie Konferencji
  9:00
  Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości
  Prezes MWiK Stanisław Drzewiecki, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, profesor Paweł Licznar
  10:00
  Sesja I
  Strategia odpowiedzialnego rozwoju Bydgoszczy
  1. Klimatyczny kontekst rozwoju Bydgoszczy
  dr Krzysztof Napieraj Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
  10:20
  2. Wykorzystanie potencjału wody w planowaniu przestrzennym
  mgr inż. Hanna Bukowska Miejska Pracownia Urbanistyczna
  10:40
  3. Koncepcja zielono-niebieskiej infrastruktury umożliwiającej zwiększenie odporności miasta na zmiany klimatyczne
  Tomasz Glixelli, Jacek Zalewski ARUP
  11.00
  Przerwa kawowa

  11.20
  11.40
  Sesja II
  Gospodarowanie wodami opadowymi - finansowanie w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2012-2020 oraz programów priorytetowych NFOŚiGW
  1. Cele programu przeciwdziałania i dostosowania do zmian klimatycznych
  Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  11.40
  2. Informacja nt. dotychczasowych projektów złożonych w ramach konkursów
  Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  12.00
  3. Strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu dla sektorów i obszarów wrażliwych do roku 2020 z perspektywą do roku 2050
  Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  12.20
  4. Bydgoski projekt modernizacji systemu odwadniania i dostosowania go do retencji i zagospodarowania wód opadowych
  Stanisław Drzewiecki, Prezes MWiK
  12.40
  5. Panel dyskusyjny z udziałem beneficjentów programu nt. przygotowania projektów - problemy, uwarunkowania, doświadczenia
  13.00
  Lunch

  13.20
  14.30
  Sesja III
  Metodologia obliczeń, analiz, symulacji i przygotowanie projektu inwestycyjnego moderatorzy:
  1. Inwentaryzacja i diagnoza istniejącego systemu odwodnienia miasta
  Paweł Kwiecień MWiK, Tomasz Glixelli ARUP
  14.30
  2. Planowanie odprowadzania wód opadowych do gruntu w oparciu o analizę warunków geologicznych z zastosowaniem metod GIS na przykładzie Bydgoszczy
  Marzena Boroń MWiK
  14.50
  3. Aktualny i prognozowany model opadowy dla Bydgoszczy
  prof. Paweł Licznar, Politechnika Wrocławska
  15.10
  4. Obliczenia hydrauliczne, modelowanie zlewni. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie modeli hydrodynamicznych
  Paweł Kwiecień MWiK, Tomasz Glixelli, Jacek Zalewski ARUP
  15.30
  • Pozyskanie i przetworzenie danych przestrzennych na potrzeby modelu zintegrowanego i wymagań POIŚ;
  • Analiza podtopień i przygotowanie koncepcji rozwiązań technicznych w oparciu o zintegrowane modelowanie kanałów deszczowych, spływu powierzchniowego i cieków powierzchniowych;
  • Kluczowe zagadnienia wdrażania projektów zarządzania wodami deszczowymi.
  5. Problematyka wymiarowania dużych obiektów retencyjnych
  prof. Paweł Licznar, Politechnika Wrocławska
  16.10
  6. Analiza finansowa i studium wykonalności projektu inwestycyjnego
  Adrian Arys, DSConsulting
  16.30
 • 23 czerwca (piątek)
  Sesja I
  Dobre praktyki w zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych w aglomeracjach miejskich
  1. Oprogramowanie MIKEpoweredbyDHI - narzędzia do modelowania retencji
  Jan Kwiatkowski, Dyrektor Oddziału DHI Polska
  2. Zbiorniki retencyjne GRP produkcji AMIANTIT – rozwiązania dostosowane do wymagań
  Robert Walczak, Amiantit Poland sp. z o.o.
  3. Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu wodami opadowymi i roztopowymi
  Wojciech Falkowski, Prezes Ecol-Unicon Sp. z o.o.
  4. Analiza finansowa i studium wykonalności projektu inwestycyjnego
  Adrian Arys, DS Consulting
  5. Zbiorniki rurowe – przykłady realizacji
  Adam Klorek, Hobas System Polska Sp. z o.o.
  Sesja II
  Praktyczne rozwiązania zagospodarowania wód deszczowych
  1. Referaty – prezentacje firm: zbiorniki, skrzynki, systemy pomiarowania i sterowania, tworzenie aplikacji komputerowych
  10.50
  12.30
  Sesja III
  Wizja dalszego rozwoju – podsumowanie i zakończenie konferencji
  1. Podsumowanie. Wizja dalszego rozwoju systemu odwadniania i zagospodarowania wód deszczowych oraz wdrożenie zielono – niebieskich rozwiązań – nowa filozofia planowania, rozwoju i funkcjonowania Miasta
  Stanisław Drzewiecki, Prezes MWiK
  12.30
  Zakończenie konferencji
  13.00

Zarejestruj się

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Partnerzy

 • Patronat honorowy

  • miasto
  • logotyp NFOŚ
 • Patronat

  • retencja
 • Patronat medialny

  • TVP3_Bydgoszcz_podst
  • logo aktualne EX_bydgoski
  • pik4
  • gazeta pomorska new przezroczysta
  • logo_wodkan (1)
  • logo_portal_nowe
  • logo_TS_baseline_1663x655
  • medialny

Prelegenci

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

Anna Brandyk

Koordynator konferencji