BYDGOSKA RETENCJA +2050

Standardy dla wód opadowych
– modelowanie, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja

8-9 listopada 2018 r.

BYDGOSKA RETENCJA +2050

Konferencja ta jest kontynuacją cieszącej się zainteresowaniem pierwszej edycji Bydgoskiej retencji +2050. Koncepcja konferencji zakłada dyskusję oraz warsztaty problemowe związane ze standardami (wytycznymi) jakości usługi odwodnienia miast. Prezentowane będą doświadczenia istniejących operatorów z miast, które zrealizowały zadania inwestycyjne i eksploatują konkretne obiekty i sieci.

Więcej o konferencji

Program

 • Dzień 1
 • Dzień 2
 • 8 listopada (czwartek)
  Rejestracja uczestników (budynek Muzeum Wodociągów)
  9:00
  9:30
  Otwarcie konferencji
  9:30
  9:40
  Wystąpienia plenarne
  9:40
  11:10
  Przerwa kawowa
  11:10
  11:30
  WARSZTATY - BLOK I*
  *Warsztaty w poszczególnych blokach odbywają się równolegle.
  Uczestnik konferencji może wybrać z każdego BLOKU (1,2) po jednym standardzie (A, B, C lub D)
  [Warsztaty] A. Modelowanie, projektowanie i planowanie
  moderator: dr hab. inż. Paweł Licznar prof. nadzw. PWr
  11:30
  13:00
  [Warsztaty] B. Eksploatacja
  moderator: prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski
  11:30
  13:00

  Standard ten zawiera zebrane doświadczenia  w formie wytycznych dla służb eksploatujących sieci i obiektów kanalizacji deszczowej. Obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące bieżącego utrzymania, napraw i prowadzenia monitoringu oraz potrzebnego sprzętu i zasobów ludzkich.

   

  [Warsztaty] C. Przygotowanie do realizacji projektów inwestycyjnych
  moderator: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska prof. nadzw. PK
  11:30
  13:00

  Celem niniejszego standardu jest wskazanie niezbędnych działań, których realizacja zapewni sprawne i skuteczne przygotowanie projektów inwestycyjnych w obszarze wód opadowych i roztopowych. Standard omawia zagadnienia modelu instytucjonalnego (Kto za co odpowiada? Jakie są przepływy pieniężne?), który musi być przyjęty zanim przygotowanie inwestycji się rozpocznie. W dalszej kolejności omawiane są: ocena potrzeb inwestycyjnych i przygotowanie planu inwestycyjnego. Niezmiernie istotne jest rozważanie opcji inwestycyjnych oraz przygotowanie właściwego kosztorysu i harmonogramu realizacji projektu. W treści standardu wskazane zostały najważniejsze dokumenty niezbędne do przygotowania na etapie przedinwestycyjnym. Standard omawia także zagadnienia pozyskania finansowania zewnętrznego na inwestycję oraz sposoby oceny efektywności finansowej i ekonomicznej projektu przygotowywanego w obszarze wód opadowych i roztopowych. Analizy takie są konieczne na etapie pozyskania finansowania ale też weryfikują zasadność realizacji rozważanego planu inwestycyjnego przed podjęciem ostatecznej decyzji tak by środki publiczne były wykorzystane optymalnie.

  [Warsztaty] D. Materiały, urządzenia i obiekty systemu deszczowego
  moderator: dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. nadzw. PCz
  11:30
  13:00

  Standard ten obejmuje zestawie materiałów, urządzeń i obiektów składających się na system deszczowy, ze wskazaniem jakie parametry powinny spełniać, możliwościach stosowania oraz zaletami i wadami danego rozwiązania.

  Lunch
  13:00
  13:30
  WARSZTATY - BLOK II*
  *Warsztaty w poszczególnych blokach odbywają się równolegle.
  Uczestnik konferencji może wybrać z każdego BLOKU (1,2) po jednym standardzie (A, B, C lub D)
  [Warsztaty] A. Inwentaryzacja i przejęcie systemu deszczowego
  moderator: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak
  13:30
  15:00
  [Warsztaty] B. Ustalanie cen
  moderator: prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
  13:30
  15:00

  Standard „Ustalanie cen” opisuje poszczególne składniki ceny za odprowadzanie 1 m3 wód opadowych lub roztopowych oraz tryb wdrażania ich w życie. Na cenę (wyrażoną w zł) wpływa wartość niezbędnych przychodów oraz ilość odprowadzanych wód. Tryb kalkulowania cen za usługę odprowadzania wód deszczowych systemem kanalizacji deszczowej zbliżony jest do sposobu kalkulowania taryf za wodę i ścieki w oparciu o przepisy ich dotyczące, i które do 2017 roku regulowały tematykę określania taryf również dla wód opadowych lub roztopowych. Dzisiaj, po nowelizacji ustawy Prawo Wodne i wyłączeniu wód opadowych lub roztopowych z definicji ścieków nie ukazały się inne szczegółowe regulacje. Cena za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w Bydgoszczy obowiązuje na podstawie uchwały Rady Miasta.

  [Warsztaty] C. Badania jakości i standardy oczyszczania ścieków deszczowych
  moderator: dr inż. Agnieszka Brzezińska
  13:30
  15:00

  Zbiór informacji na temat prowadzenia koniecznych badań jakości wód opadowych w celu właściwego ich oczyszczenia przed wprowadzeniem ich do odbiornika lub dalszego wykorzystania. Zawiera wytyczne technologiczne dla urządzeń, które są danymi wyjściowymi do projektowania.

  [Warsztaty] D. Założenia przetargowe
  moderator: mec. Anna Flaga Martynek
  13:30
  15:00
  Przerwa kawowa
  15:00
  15:20
  Podsumowanie wypracowanych standardów
  15:20
  16:30
  Podsumowanie konferencji
  16:30
  16:45
  Kolacja (budynek Muzeum Wodociągów)
  20:00
 • 9 listopada (piątek)
  Zwiedzanie wybranych obiektów MWiK w Bydgoszczy
  9:00
  13:00

  W ramach wycieczki fakultatywnej uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić pilotażową instalację badawczą wód opadowych, która zainstalowana jest na Stacji Uzdatniania Wody SW 4 „Czyżkówko” w Bydgoszczy.

  Poza zwiedzaniem stacji badawczej, odbędzie się również rejs statkiem po rzece Brdzie  z uwzględnieniem zapoznania się z przykładową oczyszczalnią wód opadowych.

   

  Przewidywany czas zwiedzania obiektów to ok 4 godziny.

   

  UWAGA! Zapisy na wycieczkę fakultatywną zostały zamknięte.

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Partnerzy

 • Patronat medialny

  • logo_portal_nowe
  • logopik-kolor
  • logo_express
  • TVP3_Bydgoszcz_podst
 • Patronat

  • miasto

Eksperci

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne