Suligowski

prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski

Absolwent Politechniki Gdańskiej (1971), doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska (1977), doktor habilitowany nauk technicznych Politechnika Wrocławska (1992), profesor nauk technicznych 2007. Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Posiada uprawnienia do projektowania i do kierowania, członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor wielu podręczników, artykułów oraz referatów konferencyjnych. Członek Rady Programowej „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (organ Izby Projektowania Budowlanego), oraz Komitetu Naukowego miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja”, Rady Programowej miesięcznika „Technologia Wody” i czasopisma „Ochrona Środowiska” (obecnie: Kierunek Wod. – Kan.). Redaktor działowy czasopisma „Inżynieria Morska i Geotechnika”, redaktor naukowy wydawnictwa ciągłego „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i Instalacji Wod. – Kan.” (Verlag Dashofer).

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne