Zalewski Jacek (2)

Jacek Zalewski

Jacek Zalewski, ekspert w zakresie gospodarki wodnej. Inżynier i menadżer z ponad 17-to letnim doświadczeniem w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji infrastrukturalnych: wodno-ściekowych, hydrotechnicznych ograniczających zagrożenia powodziami i podtopieniami.

 

Współautor projektów przygotowujących miasta do zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. W ostatnich kilku latach prowadzony przez niego zespół inżynierów przygotował szereg projektów w zakresie wód deszczowych i adaptacji do zmian klimatu, doradzając klientom w Bydgoszczy, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie i w szeregu innych miast. Wykonane przez ten zespół modelowanie kanalizacji deszczowej dla Bydgoszczy i projekty koncepcyjne, będące podstawą przeprowadzonej z sukcesem aplikacji o środki unijne, stało się wzorcem dla „Standardów wód deszczowych”.

 

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarowania wodami deszczowymi na terenach zurbanizowanych, jest również cenionym prezenterem na konferencjach o tej tematyce (Stormwater Poland, Retencja 2050+, Adaptcity, GWOR Zakopane).

Kontakt: +48 691 538 741

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne