Nachlik_Elzbieta

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik, obecnie dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej w Politechnice Krakowskiej i kierownik Katedry Hydrauliki i Hydrologii tej uczelni.


Z wykształcenia i wyboru „wodziarz” – zawodowo i hobbystycznie związana z problematyką wodną. Naukowo i praktycznie zajmuje się inżynierią i gospodarką wodną, a w szczególności zagadnieniami powodziowymi – w obszarze oceny zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz ochrony przed nim.


Prowadzi w tym zakresie działalność na uczelni i poza nią współpracując z instytucjami branżowymi, ale także z samorządem regionalnym i lokalnym oraz z firmami projektowymi, konsultingowymi i wykonawczymi. Jest współautorką pierwszej metodyki oceny stref zagrożenia powodziowego w Polsce ( w ramach Komponentu B.4. Projektu Banku Światowego pt. „Usuwanie skutków powodzi w Polsce”, 1999-2005), a także regionalnych i lokalnych koncepcji, planów i projektów oceny zagrożenia i ochrony przed powodzią w górnych dorzeczach Odry i Wisły oraz szerzej gospodarowania wodami – także na poziomie krajowym i międzynarodowym.


Jest to efekt działalności naukowo badawczej we współpracy z otoczeniem. Jest bowiem autorką bądź współautorką ponad stu publikacji, w tym kilku monograficznych oraz około 80 projektów naukowych i rozwojowych a także koncepcyjnych, w obszarze hydrodynamiki wód, ochrony zasobów wodnych, ochrony przed powodzią i zarządzania zasobami wodnymi – głównie ryzykiem powodziowym. Ma na swym koncie realizację trzech projektów międzynarodowych – w dwóch pełniąc funkcję koordynatora polskiej strony.


Od ponad 10 lat przewodniczy Radzie Programowej ds. gospodarki wodno-ściekowej przy Prezydencie Miasta Krakowa, a w latach 2011-15 pełniła funkcję przewodniczącej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.


Efekty tej działalności przekładają się na realizację kształcenia w Politechnice Krakowskiej, w ramach kierunków: Gospodarka przestrzenna, Inżynieria środowiska i Budownictwo.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne