piotr należyty foto2

Piotr Należyty
MWiK Bydgoszcz

Z-ca Kierownika Zakładu Sieci Kanalizacyjnej w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o.

Absolwent Akademii Techniczno – Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – specjalność urządzenia sanitarne.

Członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0046/06. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń.

Zatrudniony w MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. od 2001 roku, pracuje przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne