h-bukowska

Hanna Bukowska

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Absolwent Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy), a następnie Politechniki Gdańskiej (wydz. Architektury) i Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Oceanografii i Geografii). Autor kilkuset opracowań branżowych z zakresu ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym, raportów oddziaływania na środowisko, dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gmin oraz strategii rozwoju. Współautor publikacji naukowych z dziedziny ekologii geobotaniki i fitosocjologii.

 

Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Członek Zespołu Miejskiego ds. opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu. Od 2012 roku pracuje w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – obecnie na stanowisku głównego projektanta.

Powrót

Zarejestruj się

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Koronowska 96

85-406 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

Jacek Cieściński

Koordynator konferencji