Marzena_Boron

Marzena Boroń

MWiK

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego Wydział Nauk o Ziemi – geologia, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – Studia Podyplomowe: Ochrona i udostępnianie wód podziemnych i Uniwersytetu Warszawskiego – Studia podyplomowe: Ochrona Środowiska

 

Posiada uprawnienia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do sporządzania projektów i dokumentacji geologicznych w zakresie wód podziemnych.

 

W latach 1993-99 wprowadziła bilans głównych poziomów wodonośnych w Bydgoszczy, podstawy zintegrowanej gospodarki wodami podziemnymi w mieście i zarządzania zlewnią Brdy. W latach 1994-99 zrealizowała rozbudowę ujęcia „Las Gdański” w poziomie dolnokredowym do wydajności 38.000 m3/d poprzedzoną badaniami pilotowymi do głębokości 500 m.

 

W latach 2003-8 przygotowała rekultywację terenu o pow. 137 ha po polach irygowanych ściekami komunalnymi z doprowadzeniem terenu do standardów B i A z Rozp. M.Ś. 2002 r.

 

W latach 2000-9 prowadziła prace badawcze nad infiltracją wód do gruntu i przygotowała i nadzorowała budowę ujęcia ze sztucznej infiltracji „Czyżkówko”. Obiekt składa się aktualnie ze stawów i rowów infiltracyjnych z kwaterami unikalnej metody nawadniania terenu.

 

W MWiK zajmuje się strefami ochronnymi ujęć wody.

 

W 2008 otrzymała nagrodę Ministra Środowiska „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” Autorka i współautorka licznych publikacji (w tym z listy Impact Factor) i podręcznika w zakresie hydrogeologii oraz rozwiązań racjonalizatorskich. Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły w Gdańsku w latach 2012-16.

 

W 2012 r. rozbudowała Dział Głównego Geologa o pracownię geotechniczną, jaka przygotowała program retencji wód opadowych w gruncie.

Powrót

Zarejestruj się

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Koronowska 96

85-406 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

Jacek Cieściński

Koordynator konferencji