Krzysztof Filipek

Krzysztof Filipek

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk chemicznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung (Uniwersytet Bielefeld, Uniwersytet Witten-Herdecke, Niemcy, Uniwersytet Marie and Pierre Curie, Paris, Francja, Uniwersytet Manchester, Wielka Brytania), absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania (program MBA) SGH Warszawa.

Posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: International Water (Szwajcaria), United Utilities (Wielka Brytania), Veolia Water (Francja), w tym w zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi, prowadzeniu zespołów zadaniowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych z dziedziny chemii materiałów (Polyhedron, Transition Metal Chemistry, Inorganica Chimica Acta), gospodarki wodnej (Współczesne Problemy Hydrogeologii), gospodarki wodno-ściekowej (Chemia i Inżynieria Ekologiczna, Inżynieria Środowiska. Biuletyn Głównego Instytutu Górnictwa), oczyszczania ścieków i wód przemysłowych (Polish Journal of Environmental Sciences) oraz licznych prezentacji konferencyjnych.

Wykładowca wyższych uczelni (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) i instytucji szkoleniowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania, analizy ryzyka, wskaźników efektywności gospodarki wodno-ściekowej, opracowywania biznes planów.

Specjalizuje się w tematyce zarządzania zasobami wodnymi, zagospodarowania wód opadowych, energetycznego wykorzystania osadów i odpadów, gospodarki wodno-ściekowej dla obszarów związków gmin. Doradca i konsultant zakładów przemysłowych, przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, urzędów miast i gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej, rozwiązań organizacyjnych w zakresie wód opadowych.

Biegły z zakresu procedur wodnoprawnych, w latach 2006-2009 doradca Krajowej Izby Gospodarczej w dziedzinie gospodarki komunalnej, od 2003 roku członek Rady Dorzecza przy RZGW Gliwice.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne