j-Zalewski

Jacek Zalewski

Associate Director
Ove Arup & Partners

Jacek Zalewski, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, obecnie kieruje biurem firmy Arup w Krakowie. Jego doświadczenie obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji, od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, realizację aż po końcową ewaluację efektów. Od wielu lat współpracuje ze spółkami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Ostatnio szczególnie zaangażowany w projekty związane z ochroną przed powodziami i podtopieniami oraz odpornością na zmiany klimatu. Do projektów modernizacji kanalizacji deszczowej podchodzi całościowo: dąży do ich powiązania z planowaniem przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni publicznych i optymalizacji kosztów przy uzyskaniu wymiernych efektów dla zarządzającego wodami opadowymi. Promuje zintegrowane modelowanie kanalizacji, akcentując konieczną współpracę solidnie przygotowanych inżynierów z urbanistami i architektami. Prowadził szereg konsultacji społecznych oraz ocen zrównoważenia dla projektów inwestycyjnych, przede wszystkim w gospodarce wodnej.

Powrót

Zarejestruj się

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Koronowska 96

85-406 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

Jacek Cieściński

Koordynator konferencji