P1011545

dr inż. Agnieszka Brzezińska

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2006 roku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej na podstawie rozprawy pt.: „Analiza możliwości przyjmowana ścieków opadowych w biologicznych oczyszczalniach miejskich na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej aglomeracji Miejskiej”, która została nagrodzona w 2007 roku przez Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską. Od roku 2006 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej. Obszar zainteresowań naukowych dotyczy zarówno funkcjonowania systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem ich modelowania, zagospodarowania wód opadowych jak i ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem wynikającym z odprowadzania ścieków opadowych z obszarów zurbanizowanych (ze szczególnym uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych). Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich. Autorka i współautorka artykułów w indeksowanych czasopismach polskich oraz zagranicznych. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach polskich oraz zagranicznych (Int. Conference on Urban Drainage). Główny wykonawca w dwóch grantach badawczych NCN oraz w projekcie operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – w temacie „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych do środowiska”.

 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne