Ewa Burszta_2

dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu). Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska otrzymała w 2005 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Obroniona praca doktorska nt. Badania nad zastosowaniem geowłóknin do przeciwdziałania kolmatacji w procesie infiltracji uzyskała wyróżnienie.

 

Prowadzi badania nad infiltracją wód deszczowych do gruntu, składem wód opadowych powstających na obszarach miejskich oraz rozwojem wiedzy z zakresu urządzeń do zwiększania retencji wodnej na obszarach zurbanizowanych, głównie dachów zielonych. Zainteresowania naukowe skupiają się także wokół problematyki finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi w miastach, w tym opłatami za wody opadowe i roztopowe, obowiązującymi w warunkach krajowych i zagranicą. Autorka lub współautorka ponad 80 prac naukowych, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i inżynierskich.

 

Członek International Water Association (IWA), Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) oraz Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (PSDZ), którego w latach 2009-2011 była prezesem. Organizatorka i uczestniczka wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu hydrologii miejskiej, zagospodarowania wód opadowych oraz wykonawstwa i funkcjonowania dachów zielonych w przestrzeniach miejskich.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne