andrzej-osinski

Andrzej Osiński
RETENCJAPL Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytutu Hydrotechniki – Inżynierii Środowiska. Ukończył studia podyplomowe i staże zagraniczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie, eksploatacji i zarządzaniu systemami wodociągowo – kanalizacyjnymi.

Pracując jako Dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk, samodzielnie opracował i wdrożył wiele elementów istotnie reformujących system zarzadzania eksploatacją i utrzymania infrastruktury, zapewniając mu niezawodność – zgodnie z nowoczesnymi standardami. Od 2012 r. do 2017 r. pracował na stanowisku Dyrektora ds. Eksploatacji w firmie Ecol-Unicon sp. z o.o. specjalizując się w problemach wód opadowych i roztopowych. Obecnie Ekspert ds. wód opadowych w firmie RETENCJAPL Sp. z o.o.

Członek Pomorskiej Izby Budownictwa o numerze ewidencyjnym POM/IS/ 0027/12 . Posiada uprawnienia w specjalności sanitarnej w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej.

Rzeczoznawca PZiTS w specjalności: wodociągi i kanalizacja w zakresie eksploatacji i zarzadzania – Zaświadczenie Nr 1946098

Wielokrotnie przewodniczył misjom specjalistycznym ekspertów Grupy Saur dotyczących optymalizacji eksploatacji i utrzymania obiektów w kraju i za granicą ( Senegal , Libia , Rosja).

Uczestniczył również w misji eksperckiej Banku Światowego w Uzbekistanie oceniającej możliwości prywatyzacyjne usług wodociągowo –kanalizacyjnych.

Ponadto współtworzył koncepcję powstania specjalistycznej firmy Gdańskie Melioracje.

Autor licznych publikacji branżowych, m.in. w „Przeglądzie Komunalnym”, czy „Gaz Woda i technika sanitarna”.

Obecnie jest również ekspertem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie- Przewodniczącym zespołu Ekspertów ds. wód opadowych i roztopowych oraz w grupie tworzącej benchmarking firm infrastrukturalnych.

Powrót

Zarejestruj się

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w konferencji Bydgoska retencja +2050, zachęcamy do rejestracji.

Koszt uczestnictwa (pełny):
700 zł netto + 23 % VAT (861 zł brutto)

Koszt uczestnictwa (bez kolacji i wycieczki fakultatywnej):
550 zł netto + 23 % VAT (676,50 zł brutto)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nie prawidłowy format telefonu
Nieprawidłowy format adresu e-mail
Więcej
Więcej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

ul. Toruńska 103

85-817 Bydgoszcz

NIP: 554-030-92-41

dr inż. Jacek Cieściński

Kwestie merytoryczne

Alicja Stróż

Kwestie organizacyjne